Atık Yönetimi

Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü madde atık olarak tanımlanmaktadır.

main_icon_4

Bu atıkların kaynağında azaltılması, toplanması, her birinin özelliklerine göre ayrıştırılması, geçici olarak depolanması, geri kazanım sürecine tabi tutulması,geri dönüştürülemeyen atıkların bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontroller ise ATIK YÖNETİMİ olarak adlandırılmaktadır

Atık Yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber uygulanması süreci ise ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ olarak tanımlanmaktadır.

Atık Yönetimi dendiğinde akla ilk olarak geri dönüşüm gelmektedir. Ancak sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir çevre için geri dönüşüm öncesinde atıklardan kurtulmak ya da onlardan yararlanmak da mümkündür.

Uygulanabilir, sürdürülebilir ve verimli bir atık yönetimi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Atık Yönetim Piramidi’nin takibi önemlidir. En üst basamaktan alt basamaklara doğru yapılacak değerlendirme sağlıklı bir atık yönetimi için kılavuz niteliğindedir.

İlk aşama atığın oluşmasının önlenmesidir. Atığın önlenmesi hem evsel hem de sanayi kullanımında mümkündür. Uygun bilgilendirme eğitimleri ya da iş yönetim süreçleri ile atığın mümkün olduğu ölçüde kaynağında önlenmesi sağlanmalıdır.

Atığın tamamen önlenmesi mümkün değilse bu kez atığın Minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi amaçlanır.

Her iki aşamanın ardından bu kez atığın Yeniden Kullanımı’nın mümkün olup olmadığı değerlendirilir. Yeniden kullanıma uygun olan atıklar, mevcut süreçlere geri döndürülürken, bu aşamayı da geçen atıkların geri dönüşümü sağlanır. Geri dönüşüm sürecinde dönüştürülebilir atıklar türlerine göre ayrılır ve uygun süreçler sonunda aynı şekilde ya da tamamen bambaşka bir biçimde yeniden kullanıma girerler.

Geri dönüşümün de mümkün olmadığı atıklardan ise enerji geri kazanımı için faydalanmak mümkündür.

Tüm buu uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem ise bertaraftır.

 

Daha yeşil bir dünya için…

main_icon_1

Geri dönüşüm atık yakma tesislerinde ya da düzenli atık depolama sahalarında biriken atık miktarlarını ciddi oranda düşürür.

Dünyanın birçok noktasında inşa edilmiş düzenli depolama alanları, çürüyen katı atıklardan çıkan toksik kimyasalların sızarak su sistemlerine ulaşması durumu gözetilerek dizayn edilmiştir. Fakat bu nereye kadar bu şekilde sürecek? Dünyanın birçok noktasında su kaynaklarının kirlenmesine neden olan tehlikeli kimyasallar kontaminasyonu ile ilgili bir çok örnek vardır.

Katı atıkların yakılması elektrik ihtiyacı için verimli olabilir fakat artan karbondioksit ve diğer sera gazları için ek bir maliyet doğar. Bu yüzden yakmadan önce yapılabilecek geri dönüşüm oranının mümkün olduğunca arttırılması gerekmektedir.

Kaynaklarımız sonsuz değil…

1 ton çeliğin geri dönüştürülmesi ile yaklaşık 1,2 ton demir cevherine, 800 kg’lık kömürün yanması ile elde edilebilecek enerjiye ve yine yaklaşık 70 kg kireç taşına (kalkere) duyulacak ihtiyaç ortadan kalkar.

Her çeşit kağıdın geri dönüşümü sayesinde fazladan milyonlarca ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

Değerli metal (altın, gümüş, tantal, titanyum, rodyum vb.), metal (bakır, alüminyum, nikel vb.), yağ (bitkisel yağlar, endüstriyel yağlar) vb. kaynaklar sonlu kaynaklardır ve er ya da geç tükenecektirler.

Enerjimizi boşa harcamayalım…

Geri dönüşüm yeni cevher olarak işlenerek elde edilecek hammaddenin üretimindeki enerji tüketim miktarını ve enerji maliyetini ciddi oranda düşürür. Maden ocaklarının işletilmesi, cevherin çıkarılması, çıkan cevherin ayrıştırılması ve şekillendirilmesi, taşınması vb. bir dizi işlemin yapılmasına gerek duyulmaz.

Güçlü Bir Ekonomi için Verimli Atık Yönetimi…

Maliyetlerin azaltılması, enerji verimliliği, kaynakların korunması ve mesleki gelişim vb. ülkelerin güçlü bir ekonomiye ulaşmasında ciddi fayda sağlayacak parametrelerdir.

Genel itibari ile ekonomik krizin baş gösterdiği dönemlerde geri dönüştürülebilir ürünler her ne kadar dip fiyatlar görse de, kriz öncesi döneme geçiş, diğer sektörlere göre çok daha hızlı olur. Ekonomik krizlerden en az etkilenen sektörlerden biri de geri dönüşüm sektörüdür, bunu sağlayan en önemli faktör ise hammaddeye çok daha ekonomik yollardan ulaşılmasıdır.

Geri dönüşüm konusundaki uzmanlık daha ileri teknolojilerin de kullanılmaya başlamasıyla zamanla daha da artmaktadır. Kamu kurumları doğrudan ya da kullandıkları taşeronlar vasıtasıyla depolamadan ve atık toplamadan sağladığı enerji tasarrufundan yüksek oranlarda faydalanmaktadır.

Hem dünyaya faydalı olun hem de cebinize…

Doğru uygulamalarla atık malzemelerin (kauçuk, kağıt, plastik, cam, metal, elektrikli ve elektronik eşyalar, akümülatör, pil vb.) toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tür ve kalite sınıflandırması yapılmasının ardından uygun geri kazanım tesislerine iletilmesi ile uzun vadede iyi bir kazanç elde etmek mümkündür.

Daha Yeşil Bir Dünya Geri Dönüşümle Mümkün

main_icon_2

Doğanın ancak birkaç yüzyılda hatta birkaç binyılda tümüyle yok edebildiği atıkların doğaya terk edilmesi atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçleri ile mümkün olur. Plastik, metal, cam ve kâğıt geri dönüşümde enerji tasarrufu sağlanır.Örneğin bir metal kutunun hammaddeden üretilmesi için tüketilecek elektriğin 100 birim olduğunu varsayılırsa, kullanılmış metal kutudan üretilecek yeni metal kutu için tüketilecek elektriğin 5 birime kadar düştüğü görülecektir. Bu ürettiği ve dolayısıyla tükettiği elektriğin yaklaşık yarısını (%50) havayı büyük miktarlarda karbon bileşikleriyle karbon dioksit ve karbon monoksit gibi) dolduran termik santrallerden sağlayan Türkiye için oldukça önemli bir noktadır.

 

geri_donusum_sureci

Back to Top