Hizmetler

main_icon_51. Metal hurda ön işlem, ıslah ve geri kazanımın işlemlerini yapmak.
2. Tehlikeli atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanım işlemlerini yapmak.
3. Ambalaj atıkları toplama ayırma ve geri kazanım işlemlerini yapmak.
4. Atık yönetimi işlemlerini yürütmek.

  • Fabrikalardaki atık toplama sistemlerini kurmak
  • Fabrikalardaki atık sahaların projelendirilmesi
  • Atığın tek elden sorunsuzca yönetilmesi
  • Atığın tanımlanması
  • Kaynağında ayrı toplama
  • Personel eğitimi
  • Geçici atık depo sahası kurulması
  • Atık bertarafı – geri kazanımı
  • Kayıtların tutulması
  • Her türlü evsel, endüstriyel ve geri dönüşebilir katı atıkların toplanması nakliyesi ve bertarafını gerçekleştirmek.

5. TS EN ISO 14001 ÇYS konusundaki çalışmalarınıza destek vermek.
6. Her türlü evsel, endüstriyel ve geri dönüşebilir katı atıkların toplanması nakliyesi ve bertarafını gerçekleştirmek.
7. Atık sahalarının yapımında ve projelendirilmesinde,  Atık Yönetimi konusundaki mevcut yasa ve yönetmeliklere destek vermek.
8. Katı madde kesme, öğütme ve paketleme kapasitesiyle katı atıkların maddesel geri kazanımını sağlamak.
9. Geri dönüştürülebilir atıkları geçici depolama tesisinde ayrılan alanda biriktirilerek, uygun geri kazanım tesislerine nakletmek.
10. Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliği’ne uygun olarak  lisanslı araçlarımızla tehlikeli atıkların bertaraf tesisine taşınması. Ulusal Atık Taşıma Formları’nın eksiksiz doldurulması sağlamak.
11. Tüm atıklar için hazırlanacak formlar ile düzenli olarak kayıtlar tutmak ve raporlamak.
12. Hurdaya çıkarılmış kullanım ömrü bitmiş makine, tank vb. ekipmanların imha, demontaj ve kesme vb. işlemlerini gerçekleştirmek.

02 01 10  Atık metal
12 01 01  Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02  Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
15 01 01  Kağıt ve karton ambalaj
15 01 02  Plastik ambalaj
15 01 03  Ahşap ambalaj
15 01 04  Metalik ambalaj
15 01 05  Kompozit ambalaj
15 01 06  Karışık ambalaj
15 01 07   Cam ambalaj
15 01 09  Tekstil ambalaj
16 01 17  Demir metaller
16 02 13*  16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar içeren ıskartaekipmanlar
17 04 05  Demir ve çelik
17 04 07  Karışık metaller
17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
19 10 01  Demir ve çelik atıkları
19 12 02  Demir metali
20 01 40  Metaller
02 01 04 Atık Plastikler ( Ambalajlar Hariç)
02 01 10 Atık metal
03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları
03 01 04 /05 Dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elestomer, plastomer)
04 02 21 İşlenmemiş Tekstil Elyafı Atıkları
04 02 22 işlenmiş Tekstil Elyafı Atıkları
05 01 17 Bitüm
07 02 13 Atık Plastik
09 01 07 Gümüş veya gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 08 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı
10 02 01 Cüruf işleme Atıkları
10 02 02 İşlenmemiş Cüruf
10 02 10 Haddehane tufalı
10 03 02 Anot Hurdaları
10 03 05 Atık Aluminyum Oksit
10 05 01 Birincil ve İkincil Üretim Cürufları
10 05 04 Diğer partiküler ve toz
10 05 10 / 11 dışındaki Cüruf ve köpükler
10 06 01 Birincil ve İkincil Üretim Cürufları
10 06 02 Birincil ve İkincil Üretimden kaynaklanan Cüruf ve köpükler.
10 06 04 Diğer partiküler ve toz.
10 07 01 Birincil ve İkincil Üretim Cürufları
10 07 02 Birincil ve İkincil Üretimden kaynaklanan Cüruf ve köpükler.
10 07 04 Diğer partiküler ve toz
10 08 04 Partiküler ve toz
10 08 09 Diğer Cüruflar
10 08 10 / 11 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 14 Anot hurdası
10 09 03 Ocak cürufları
10 09 05 / 06 dışındaki henüz dökümü yapılmamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 07 / 08 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 11 / 12 dışındaki diğer partiküller.
10 10 03 Ocak cürufları
10 10 05 / 06 dışındaki henüz dökümü yapılmamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 07 / 08 dışındaki dökümü yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 11 / 12 dışındaki diğer partiküller
10 11 03 cam elyaf atıkları
10 11 11 / 12 dışındaki atık camlar,
10 12 06 Iskarta kalıplar
11 02 05 / 06 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları
11 05 01 Katı çinko
11 05 02 Çinko külü
12 01 01 Demir metal çapaklan ve talaşları
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 13 Kaynak atıkları
12 01 14 / 15 dışındaki işleme çamurlan
12 01 16 / 17 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
12 01 20 / 21 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
15 02 02 / 03 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16 01 11 / 12 dışındaki fren balataları
16 01 16 Sıvılaştırılmış gaz tankları
16 01 17 Demir metaller
16 01 18 Demir olmayan metaller
16 01 11 / 12 dışındaki fren balataları
16 01 19 Plastik
16 01 20 Cam
16 08 01 Altın,gümüş,renyum,rodyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)

17 02 01 Ahşap
17 02 02 Cam
17 02 03 Plastik
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç
17 04 02 Alüminyum
17 04 03 Kurşun
17 04 04 Çinko
17 04 05 Demir ve çelik
17 04 06 Kalay
17 04 07 Karışık metaller
17 04 10 / 11 dışındaki kablolar
19 01 02 Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
19 01 15 / 16 dışındaki kazan tozu
19 10 01 Demir ve çelik atıkları
19 10 02 Demir olmayan atıklar
19 10 03 / 04 dışındaki uçucu atık parçaları ve tozlar
19 12 10 Yanabilir artıklar (Atıktan türetilmiş yakıt)
19 12 11 / 12 dışındaki atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (Karışık Malzemeler Dahil)
19 12 01 Kağıt ve karton
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
19 12 04 Plastik ve Lastik
19 12 05 Cam
19 12 06 / 07 dışındaki ahşap
19 12 08 Tekstil ürünleri
20 01 01 Kağıt ve karton
20 01 02 Cam
20 01 10 Giysiler
20 01 11 Tekstil ürünleri
20 01 37 / 38 dışındaki ahşap
20 01 39 Plastikler
20 01 40 Metaller

Back to Top